Årsmöte för Mellansvenska Fågelhundsklubben

Stringos VP Lördag 7 april 2018 på Långtora Hund & Jakt

Förmiddag

Kl 9:00 Samling jaktprov. Se mer info här!

Kl 9:00-15:00 Träning för Sören Mulvad för MFK's medlemmar. Kostnad 1.500:-
Anmälan till Amir via amir@langtorahundochjakt.se

Lunch 100 kr, bokas via Amir, amir@langtorahundochjakt.se

Eftermiddag
Kl 16:00 (eller när jaktprover är klart) Årsmötesförhandlingar & utdelande av MFK's vandringspriser.
Ladda ner: Dagordning, Verksamhetsberättelse och Budgetförslag

Dragning av Jubileumslotteriet efter Årsmötet.

Kl 18:30 Årsmötesmiddag, 2-rätters meny inkl 1 glas vin/öl 350 kr. Bokas med Amir, amir@langtorahundochjakt.se

Färdbeskrivning till Långtora finns här!

Motioner till Årsmötet

Senast 15 januari 2018 skall motioner vara MFK:s sekreterare tillhanda, skriftligen och behörigen undertecknad. Sekreterare; Marianne Dalunde, Tuna Prästgården, 747 93 Alunda.
MFK's lagtävling

Regler för MFK:s lagtävling
• Varje lag består av 3 hundar. Ukl, Ökl samt Skl.
• Minst 2 förare.
• Släppen lottas.
• Tid: 2 släpp om 10 minuter.

Poängbedömning
Fart/stil: 1-3 poäng (1 godtagbart, 2 bra, 3 mycket bra/utmärkt)
Reviering/marktäckning/förarkontakt: 1-3 poäng (1 godtagbar, 2 bra, 3 mycket bra)
Fågelarbete: 1-4 poäng (Stånd för fågel 1p, fågel lättar utan resning 2p, stånd med resning 3p, komplett fågelarbete lugn i flog o skott 4 poäng)
Fler än 1 godkänt fågelarbete tillkommer 1 poäng för varje (bedöms för varje klass)
Sekundering ger 1 poäng
Tjuvresning/trög avance ger minuspoäng. Bedöms för varje klass.
Partner som förstör situation ger minuspoäng. Bedöms för varje klass.
Fler än 1 stånd utan att påvisa vilt ger minuspoäng.
Förföljande av vilt i ökl och skl ger minuspoäng. Upprepade eftergångar i ukl ger minuspoäng.
Grundpoäng en felfri hund kan uppnå är 10 poäng. Sedan kan tillkomma extrapoäng för flera fågelarbeten samt sekundering.
Detta ska endast ses som ett underlag för domaren som har sitt fria skön att döma hur hen ger poäng inom varje grupp.

Antaget vid styrelsemöte i MFK 3/2 2018.

  LAG (lagmatchen inställd 2018)

SISK
UKL:
ÖKL:
SKL:
Lagledare: Lina Oweson

SGSK
UKL:
ÖKL:
SKL:
Lagledare: Mikael Larsson

SSK
UKL:
ÖKL:
SKL:
Lagledare: Maud Matsson

SPK
UKL:
ÖKL:
SKL:
Lagledare: Karin Thulin & Marianne Dalunde