Inställt jaktprov

 

Därför har vi ställt in fältprov

Jaktproven på fält med utsatt fågel går med en sammanlagd förlust på över 60 000 kr.

Vid genomgång av klubbens ekonomi har vi vid styrelsemötet den 4/2 2018 funnit att jaktproven på fält med utsatt fågel tillsammans går med en förlust på över 60 000 kr.

Startavgifterna räcker inte för att betala kostnaderna för marken, reseersättning, mat och ev boende för domare och provledning, domararvode samt avgift till FA.

Därför har styrelsen beslutat att ställa in provet i vår på Gredby och minska antalet partier i höst med fyra stycken.

Vi har beslutat att minska kostnader för styrelsen (resor m.m.), samt i övrigt minska kostnaderna så långt det är möjligt.

Med dessa beslut hamnar vi på några hundralappar plus för 2018 års ekonomi. De största intäkterna kommer från lotterier, vårprovet på Gotland och utställningen under Klubbhelgen. Se budgetförslaget under årsmötets dokument.

Styrelsen har skickat en skrivelse till FA för utredning och lösning av problemet med att vår kärnverksamhet går med förlust.

 

Vad går medlemsavgiften till?

Medlemsavgiften vi betalar går till Fågelhundsklubbarnas Arbetsutskott, FA. Totalt ca 760 000 kr för 2017. Av den summan betalades ca 57 000 kr till SKK för administration mm.

Övriga intäkter för FA är de startavgifter som betalas till FA.
De kostnader FA har är för Avance och kostnader kopplade till högstatusproven.

När det blir pengar över så ska de fördelas enligt FAs förslag 2017, mellan specialklubbarna (80% av överskottet) och lokalklubbarna (20%). Överskottet till respektive special- och lokalklubb baseras på antalet medlemmar de olika klubbarna har.
Överskottet 2017 var 260 000 kr och den procentuella fördelningen blir då ca 120 kr/medlem till specialklubbarna och 30 kr /medlem till lokalklubbarna. MFK fick ca 12 000 kr 2017.

Startavgiften vid jaktproven som vi betalar till FA är 70 kr/start t. Av den summan går:
- 40 kr i stambokföringsavgift.
- 30 kr går till "domarutbildningsfonden", pengar som skall hjälpa till att bekosta resor, uppehälle m.m. i samband med domarutbildningen.

För start vid utställning är stambokföringsavgiften 35 kr/start.