Jaktprov (Alla klubbars prov finns här! )

Information till provledare, kommissarier samt utländska provdeltagare

Tidigare har resultatansvarig kunnat ta ut kopior på stamtavlor från DKK och NKK via webben men nu är de omgjorda och de nya godkänns inte av SKK (det saknas uppfödareuppgifter, ras osv).

Därför måste vi informera Er om att nu SKALL kopior på samtliga startande utlandsregistrerade hundar vara bifogad anmälan. Ingen kopia = ingen start.

Kommissarien ska sedan utan uppmaning skicka in kopior på stamtavlor på PRISTAGANDE utlandsregistrerade hundar. Ingen kopia = inte ett resultat från provet registreras.

Hälsar FA/PUR

MFK's HÖSTPROV 2018

  Älvdalen 1-2 september (skogsprov)
  Sälen 8-9 september (fjällprov)       
  Arboga 16-17 september (fältprov)       
  Kungs Husby 20 september (fältprov)       
  Gotland 1-2 oktober (fältprov med SPK)
  Kungs Husby 17 oktober (fältprov)       
  Långtora 26-29 oktober (fältprov)
  Trossnäs 17-18 november (fältprov)       
  FA's provtablå

Du som önskar dubbelstart!
Betala för samtliga starter du önskar anmäla till. Har det bara kommit in en betalning så är det en start som gäller osv.


Jaktprov betalas till
MFK's bankgiro 5000-9364
SWISH mottagare: Mellansvenska Fågelhundsklubben nr: 123 345 60 19
Betalning från utlandet: IBAN SE52 8000 0810 5994 4434 4981. BIC SWEDSESS
Ange hundens namn, ägare & vilket prov det gäller på betalningen.

Återbetalning av startavgift (görs endast om konto & bank uppgivits i anmälan)
Veterinärintyg måste uppvisats/skickas till kommissarien.

Återbetalning av plats på reservlistan (görs endast om konto & bank uppgivits i anmälan)
Du måste tacka nej till reservplats senast 24 timmar före provstart för att få återbetalning.
Står du på reservlistan och blir erbjuden plats men tackar nej, återbetalas startavgiften EJ.
Står du på reservlistan och ej får plats, återbetalas startavgiften.

OBS! Medlemskortet skall uppvisas vid anmodan på alla våra evenemang, för att kunna styrka ditt medlemskap!


MFK inbjuder till skogsprov i Älvdalen 1-2 september 2018

Kommissarie
Mikael Larsson, 070-325 36 38, Bruksvägen 5D, 813 35 Hofors. E-post mfk-alvdalen@outlook.com

Provledare
Fredrik Nyström, 070-312 50 91, E-post mfk-alvdalen@outlook.com

Anmälan
Skickas till kommissarien på FA´s blankett till e-post: mfk-alvdalen@outlook.com
Skriv tydligt vilken eller vilka dagar anmälan gäller. Endast korrekt ifyllda blanketter + betald avgift registreras.

Blanketter
FA:s nya Anmälningsblankett finns på FA:s hemsida och i Avance.
OBS! Kopia på apportbevis skall bifogas med anmälan för ÖKL.
Kopia på stamtavla för utlandsregistrerad hund skall bifogas.

Avgift
400 kr insättes på BG 5000-9364 MFK, alt. SWISH mottagare: Mellansvenska Fågelhundsklubben nr: 123 345 60 19
Betalning från utlandet: IBAN SE52 8000 0810 5994 4434 4981. BIC SWEDSESS
Ange hundens namn, ägare och vilket prov det gäller på inbetalningen.

Sista anmälningsdag 19/8!
Senast 19 augusti SKALL BLANKETT OCH AVGIFT VARA TÄVLINGSLEDNINGEN TILLHANDA.

Du som önskar dubbelstart!
Betala in för samtliga önskade starter senast 19/8! Använda den nya blanketten. OBS! Eventuell återbetalning görs endast om du har angett ditt kontonummer och bank.

Domare
Niklas Köhler
Kjell-Åke Gerdin
Nils G Oskarsson (Nippe)

Program
Lördag: ukl, ökl & skl
Söndag: ukl & ökl

PM
Kommer framöver
Startlistan kommer publiseras på hemsidan/Anslagstavlan.

Förläggning
Rotensugnet. Meddela kommissarien om du vill ha boende och middag, först till kvarn gäller. Enkelt boende (ingen el) i dubbel/flerbäddsrum, medtag sovsäck eller lakan. Frukost och lunch fixar man själv. Det finns ett enkelt men bra kök med gasolspis. Vedeldad bastu finns också.
Tänk på att mobiltäckning och bensinstationer INTE existerar i vildmarken.

Ev. begränsningar
FA:s jaktprovsregler tillämpas.


 

MFK inbjuder till fjällprov i Sälen 8-9 september 2018

Kommissarie
Jill Vejby, Thorolfsvägen 64, 78234 Malung, 0733-387 575. e-post: mfk-salen@outlook.com

Provledare
Karl Larsson, Nästeruds Gård, 661 93 Säffle. 070-513 28 46. e-post: mfk-salen@outlook.com

Anmälan
Skickas till kommissarien på FA´s blankett till e-post: mfk-salen@outlook.com
OBS! Skriv tydligt vilken eller vilka dagar anmälan gäller. Endast korrekt ifyllda blanketter + betald avgift registreras.
För att starta skall föraren inneha statligt jaktkort.

Blanketter
FA:s nya Anmälningsblankett finns på FA:s hemsida och i Avance. OBS! Kopia på apportbevis skall bifogas med anmälan för ÖKL.
Kopia på stamtavla för utlandsregistrerad hund skall bifogas.

Kopia på statligt jaktkort skall bifogas med anmälan!

Avgift
400 kr insättes på BG 5000-9364 MFK, alt. SWISH mottagare: Mellansvenska Fågelhundsklubben nr: 123 345 60 19
Betalning från utlandet: IBAN SE52 8000 0810 5994 4434 4981. BIC SWEDSESS
Ange hundens namn, ägare och vilket prov det gäller på inbetalningen.

Sista anmälningsdag 25/8!
Senast 25 augusti SKALL BLANKETT OCH AVGIFT VARA TÄVLINGSLEDNINGEN TILLHANDA.

Du som önskar dubbelstart!
Betala in för samtliga önskade starter senast 26/8! Använda den nya blanketten
OBS! Eventuell återbetalning görs endast om du har angett ditt kontonummer och bank

Domare
Björn Ström, Torbjörn Larsson och Ulf Johansson.

Program
Lördag ukl, ökl & skl
Söndag ukl & ökl

PM
Samling varje dag kl 8.00 vid sekretariatet bakom Experium i Lindvallen. Karta finns här! Vid texten "Experiumtorget" ligger sekretariatet. Välkomna!
Startlistan publiseras på Hemsidan/Anslagstavlan

Förläggning & måltider
Stuga på fjället. Anmäl dig till Jill/kommissarien, så samlar hon ihop alla som vill bo och bokar hus därefter. Kostnad för boende är ca 600:-/dygn. Logi, frukost, ”matpakke”, middag och avresestäd ingår. Vi äter i gemensamt i boendet. Lakan och handdukar medtages. Exakt summa meddelas när vi vet hur många som ska bo. Bara var med på middagen går bra, boka även det, 100:-p.p.

Ev. begränsningar
FA:s jaktprovsregler tillämpas.

 


 

MFK inbjuder till fältprov i närheten av Arboga 15-17 september 2018

Kommissarie Lina Oweson och Jill Vejby 0733-387575, Thorolfsvägen 64, 782 34 Malung, e-post:  mfk-arboga@outlook.com

Provledare Lisbeth Bodén, Björnbo 160, 742 94 Östhammar, e-post: lisbethboden@outlook.com

Anmälan
Skickas till kommissarien på FA´s blankett till e-post: mfk-arboga@outlook.com
Skriv tydligt vilken eller vilka dagar anmälan gäller. Endast korrekt ifyllda blanketter + betald avgift registreras.

Blanketter
FA:s nya Anmälningsblankett finns på FA:s hemsida och i Avance.
OBS! Kopia på apportbevis skall bifogas med anmälan för ÖKL.
Kopia på stamtavla för utlandsregistrerad hund skall bifogas.

Avgift
600 kr insättes på BG 5000-9364 MFK, alt. SWISH mottagare: Mellansvenska Fågelhundsklubben nr: 123 345 60 19
Betalning från utlandet: IBAN SE52 8000 0810 5994 4434 4981. BIC SWEDSESS
Ange hundens namn, ägare & vilket prov det gäller på inbetalningen.

Sista anmälningsdag 2/9!
Senast 2 september SKALL BLANKETT OCH AVGIFT VARA TÄVLINGSLEDNINGEN TILLHANDA.

Du som önskar dubbelstart!
Betala in för samtliga önskade starter! Använda den nya blanketten
OBS! Eventuell återbetalning görs endast om du har angett ditt kontonummer och bank.

Domare
Lördag: ukl/ökl Ulf Johansson & Björn Ström, .
Söndag: ukl/ökl Magnus Stentström, skl Kerstin Frändegård.
Måndag: ukl/ökl Kerstin Frändegård + vakant.

Program
Lördag: ukl
Söndag: ukl, ökl & skl
Måndag: ukl & ökl

PM
Startlistan publiseras på Hemsidan/Anslagstavlan

Ev. begränsningar FA:s jaktprovsregler tillämpas.

Förläggning
Uppdateras senare

 


 

MFK inbjuder till fältprov på Kungs Husby 20 september 2018

Kommissarie Jenny Bodell och Jill Vejby, 0733-387575, Thorolfsvägen 64, 782 34 Malung. E-post:  mfk-kungshusby@outlook.com

Provledare Lisbeth Bodén, Björnbo 160, 742 94 Östhammar. E-post: lisbethboden@outlook.com

Anmälan
Skickas till kommissarien på FA´s blankett till e-post: mfk-kungshusby@outlook.com
Skriv tydligt vilken eller vilka dagar anmälan gäller. Endast korrekt ifyllda blanketter + betald avgift kommer med. Föraren ska inneha statligt jaktkort.

Blanketter
FA:s nya Anmälningsblankett finns på FA:s hemsida och i Avance.
OBS! Kopia på apportbevis skall bifogas med anmälan för ÖKL.
Kopia på stamtavla för utlandsregistrerad hund skall bifogas.

Avgift
600 kr insättes på BG 5000-9364 MFK, alt. SWISH mottagare: Mellansvenska Fågelhundsklubben nr: 123 345 60 19
Betalning från utlandet: IBAN SE52 8000 0810 5994 4434 4981. BIC SWEDSESS
Ange hundens namn, ägare och vilket prov det gäller på inbetalningen.

Sista anmälningsdag 10/9! Senast 10 september  SKALL BLANKETT OCH AVGIFT VARA TÄVLINGSLEDNINGEN TILLHANDA.

Du som önskar dubbelstart!
Betala in för samtliga önskade starter! Använda den nya blanketten
OBS! Eventuell återbetalning görs endast om du har angett ditt kontonummer och bank.

Domare ej klart

Program ukl & ökl

PM & startlista
Startlistan publiseras på Hemsidan/Anslagstavlan

Vägbeskrivning

Ev. begränsningar FA:s jaktprovsregler tillämpas.

 


 

MFK inbjuder till fältprov på Gotland 1-2 oktober 2018

Kommissarie: Jill Vejby, Thorolfsvägen 64, 78234 Malung, e-post mfk-gotland@outlook.com, tel +46 733 38 75 75

Provledning: Lisbeth Bodén, Björnbo 160, 742 94 Östhammar, e-post lisbethboden@outlook.com

Anmälan: Skickas till kommissarien på FA´s blankett till e-post: mfk-gotland@outlook.com
Skriv tydligt vilken eller vilka dagar anmälan gäller. Endast korrekt ifyllda blanketter + betald avgift registreras. För att starta skall föraren inneha statligt jaktkort.

Blanketter
FA:s nya Anmälningsblankett finns på FA:s hemsida och i Avance.
Kopia på stamtavla för utlandsregistrerad hund skall bifogas.

Avgift
600 kr insättes på BG 5000-9364 MFK, alt. SWISH mottagare: Mellansvenska Fågelhundsklubben nr: 123 345 60 19
Betalning från utlandet: IBAN SE52 8000 0810 5994 4434 4981. BIC SWEDSESS
Ange hundens namn, ägare och vilket prov det gäller på inbetalningen.

Sista anmälningsdag 23/9
Senast 23 september SKALL BLANKETT OCH AVGIFT VARA TÄVLINGSLEDNINGEN TILLHANDA.

Du som önskar dubbelstart!
Betala in för samtliga önskade starter. Använda den nya blanketten.
OBS! Eventuell återbetalning görs endast om du har angett ditt kontonummer och bank.

Domare
Uppdateras senare

Program
Måndag & tisdag: ukl & ökl

PM
Startlistan publiseras på Hemsidan/Anslagstavlan

Förläggning
Gangvide Farm, kontakt för bokning: Kickan 0731840922, kickan@gangvidefarm.se

Ev. begränsningar
FA:s jaktprovsregler tillämpas.

Välkommen!


 

MFK inbjuder till fältprov på Kungs Husby 17 oktober 2018

Kommissarie Lina Oweson och Jill Vejby, 0733-387575, Thorolfsvägen 64, 782 34 Malung. E-post: mfk-kungshusby@outlook.com

Provledare Lisbeth Bodén, Björnbo 160, 742 94 Östhammar. E-post: lisbethboden@outlook.com

Anmälan
Skickas till kommissarien på FA´s blankett till e-post: mfk-kungshusby@outlook.com
Skriv tydligt vilken eller vilka dagar anmälan gäller. Endast korrekt ifyllda blanketter + betald avgift kommer med. Föraren ska inneha statligt jaktkort.

Blanketter
FA:s nya Anmälningsblankett finns på FA:s hemsida och i Avance.
OBS! Kopia på apportbevis skall bifogas med anmälan för ÖKL.
Kopia på stamtavla för utlandsregistrerad hund skall bifogas.

Avgift
600 kr insättes på BG 5000-9364 MFK, alt. SWISH mottagare: Mellansvenska Fågelhundsklubben nr: 123 345 60 19
Betalning från utlandet: IBAN SE52 8000 0810 5994 4434 4981. BIC SWEDSESS
Ange hundens namn, ägare och vilket prov det gäller på inbetalningen.

Sista anmälningsdag 10/9!
Senast 10 september  SKALL BLANKETT OCH AVGIFT VARA TÄVLINGSLEDNINGEN TILLHANDA.

Du som önskar dubbelstart!
Betala in för samtliga önskade starter! Använda den nya blanketten
OBS! Eventuell återbetalning görs endast om du har angett ditt kontonummer och bank.

Domare
Uppdateras senare

Program
ukl & ökl

PM & startlista
Startlistan publiseras på Hemsidan/Anslagstavlan

Ev. begränsningar FA:s jaktprovsregler tillämpas.

 


 

MFK inbjuder till fältprov på Långtora 26-28 oktober 2018

Kommissarie
Jill Veijby, tel 0733-38 75 75, Thorolfsvägen 64, 441 782 34 Malung. E-post: mfk-langtora@outlook.com

Provledare
Lisbeth Bodén, Björnbo 160, 742 94 Östhammar. E-post: lisbethboden@outlook.com

Anmälan
Skickas till kommissarien på FA´s blankett till e-post: mfk-langtora@outlook.com
Skriv tydligt vilken eller vilka dagar anmälan gäller. Endast korrekt ifyllda blanketter + betald avgift kommer med.

Blanketter
FA:s nya Anmälningsblankett finns på FA:s hemsida och i Avance. OBS! Kopia på apportbevis skall bifogas med anmälan för ÖKL.
Kopia på stamtavla för utlandsregistrerad hund skall bifogas.

Avgift
600 kr insättes på BG 5000-9364 MFK, alt. SWISH mottagare: Mellansvenska Fågelhundsklubben nr: 123 345 60 19
Betalning från utlandet: IBAN SE52 8000 0810 5994 4434 4981. BIC SWEDSESS
Ange hundens namn och vilket prov det gäller på inbetalningen.

Sista anmälningsdag 14/10!
Senast 14 oktober SKALL BLANKETT OCH AVGIFT VARA TÄVLINGSLEDNINGEN TILLHANDA.

Du som önskar dubbelstart!
Betala in för samtliga önskade starter senast 14/10! Använda den nya blanketten och OBS! Ev. återbetalning sker endast om du angett kontonummer och bank.

Domare
Kommer senare

Program
Fredag: ukl, ökl & skl.
Lördag & söndag: ukl & ökl

PM & startlista
Startlistan publiseras på Hemsidan/Anslagstavlan

FÄRDBESKRIVNING
Långtora, klicka här!

Boende & måltider Långtora Hund & Jakt
Bokas direkt med Långtora zandamir@hotmail.com

Ev. begränsningar
FA:s jaktprovsregler
tillämpas.


 

MFK inbjuder till fältprov på Trossnäs, Karlstad 17-18 november 2018

Kommissarie
Jill Vejby, Thorolfsvägen 64, 78234 Malung, 0733-387575,
e-post mfk-tross@outlook.com

Provledare
Karl Larsson, Nästeruds Gård, 661 93 Säffle. 070-5132846,
e-post mfk-tross@outlook.com

Anmälan
Skickas till kommissarien på FA´s blankett till e-post: mfk-tross@outlook.com
Skriv tydligt vilken eller vilka dagar anmälan gäller. Endast korrekt ifyllda blanketter + betald avgift registreras. För att starta skall föraren inneha statligt jaktbevis.

Blanketter
FA:s nya Anmälningsblankett finns på FA:s hemsida och i Avance.
Kopia på stamtavla för utlandsregistrerad hund skall bifogas.

Avgift
600 kr insättes på BG 5000-9364 MFK, alt. SWISH mottagare: Mellansvenska Fågelhundsklubben nr: 123 345 60 19
Betalning från utlandet: IBAN SE52 8000 0810 5994 4434 4981. BIC SWEDSESS
Ange hundens namn och vilket prov det gäller på inbetalningen.

Sista anmälningsdag 4/11
Senast 4 november SKALL BLANKETT OCH AVGIFT VARA TÄVLINGSLEDNINGEN TILLHANDA.

Du som önskar dubbelstart!
Betala in för samtliga önskade starter senast 4/11! Använda den nya blanketten. OBS! Eventuell återbetalning görs endast om du har angett ditt kontonummer och bank.

Domare
Ulf Johansson, Björn Ström, Per-Ole Brecke mfl.

Program – 2 partier per dag.
Lördag UKL/ÖKL
Söndag UKL/ÖKL

PM
Startlistan publiseras på Hemsidan/Anslagstavlan

Förläggning & måltider
Uppgifter kommer senare

Vägbeskrivning
Trossnäs gård, klicka här!

Ev. begränsningar
FA:s jaktprovsregler tillämpas.

 

Tillbaka till MFK's huvudmenyn

www.langtorahundochjakt.se 

www.langtorahundochjakt.se 

 

www.langtorahundochjakt.se 

 

www.langtorahundochjakt.se 

 

www.langtorahundochjakt.se 

 

www.langtorahundochjakt.se